За край - Вiдпускаю i мовчу"Доярки" . "За край"  DOYARKI_ZA KRAIWrong way.Concrete FoundationI will feel you." Nerozgadani"
E-mail: vadimkhanoff@gmail.com
Skype: khanoff
+48730602569 
+49 157 5335 102